images

YENİ KONULAR HELPOP – ==> USERCMDS : Kullanıcı komutları listesi. – ==>1 OPERCMDS : IRCOp komutları listesi. – ==>2 SVSCMDS : Services komutları listesi. – ==>3 UMODES : Kullanıcı (modeleri)kipleri listesi. – ==>4 SNOMASKS : Snomasks komutları listesi. – ==>5 CHMODES : Kanal mode(kip)lerinin komutlar listesi. – ==>6 OFLAGS : IRCOp Falg(kipler)larının listesi. – ==>7 Read More →

Memoserv Memoserv mesaj servisidir. İngilizcede memo(mesaj) manasına(da) gelir. Serv(Services) kısaltılmışıdır. Servis(ler) manasına gelir. Memo(mesaj)Serv(Servisi) gibi. IRC’de biz kısaca bu servisi ; “/ms” olarak kullanabiliriz. – Temel Özellikler Memoserv geniş bir servisdir. IRC üzerinde tüm OFFLINE/ONLINE mesaj alışverisinizi bu servis sayesinde yapabilirsiniz. Memoserv’in içinde bölümleri vardır. Bunlar ; 1- Temel 2- Ignore 3- Set 4- Bazı Read More →

Operserv sunucu üst düzey yetkilileri servisidir. İngilizcede admin-oper(yönetici) anlamına gelir. Serv(services) demektir , servisi anlamına gelir. Oper(yönetici)Serv(Servisi) IRC’de bu komutunu kısaca kullanabilir. “/os” olarak kullanılır. – Temel özellikler Operserv çok geniş bir servisdir. Bu servisi kullanabilmek için ; IRCOp yetkisine sahip olunmalıdır. IRCOp(Yöneci-ler) demektir. Bu yönetici sıfatını taşıyan kullanıcıların flag(kullanıcı erişim modeleri) normal kullanıcılardan farklıdır. Read More →

NickServ Nickserv kullanıcı servisidir. Nick(Rumuz/isim) demektir. Serv(Services’in kısaltılmışı + servis demektir) IRC’de kısaca Nick(n)Serv(s) olarak kullanılabilir. Yani “/ns” şeklindede kullanabiliriz. – Temel özellikler Nickserv çok geniş bir servisdir. Ve kendi içinde bölümlere ayrılır. Bunlar ; 1- Temel 2- Set/Unset 3- Timezone 1- Temel NS Register : Nick’inizi(rumuzunuzu) kayıtlamak için kullanılan komuttur. Örnek : /ns register Read More →

Chanserv Chanserv kanal servisi demektir. İngilizcede Channel(Kanal demektir) Services(Servis) demektir. Bunların kısaltılmış halidir . Chan(kanal)Serv(Servisi) IRC’de “/CS” şeklindede kullanılır. – Temel özellikler. Chanserv çok geniş bir servicesdir IRC üzerindeki bütün kanal ayarlarını , Bu servis sayesinde yapabilirsiniz. Chanserv’in içinde bölümleri vardır. Bunlar ; 1- Access 2- Set 3- Akick 4- Levels 5- Aop İşlemleri(Access’e benzer) Read More →